Göteborgs Apnea Sällskap
(stiftad anno 1998)

Slutet sällskap som träffas vid vinter- och vårsolståndet för att i nämnd ordning fridyka nakna i Delsjön på ett andetag, samt snorkla vid Amundön i hopp om att sikta nakensnäckor.

Inträdeskrav 250 sekunders andhållning.

Medlemskap beaktas under de två mötena för de som där infinner sig två timmar innan solnedgång. Omutifall dagen är en vardag, flyttas mötet till nästkommande lördag. Aktiviteten kan komma att starta tidigare på dagen än meddelat.

Vid 20 års jubileet kommer det även serveras te och banankaka för ordinarie medlemmar. Möjligen testas det konceptet redan vid 15 års jubileets vårsammankomst.

Sällskapets stormästare dubbas var femte år vid starten av varje utförd 350 sekunders andhållning och densamma avsätts när andningen startar igen. Vid flera tider över 350 tillsätts den med flest sekunder över 350. Nästa stormästare tillsäts 2013.